Læringsmakkerforløb - version 2.0

Thomas Klostergaard Andersen (Deltager), Bendtsen, R. A. (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: I efteråret 2013 gennemførte skolerne i Hillerød Kommune et aktionslæringsforløb i samarbejde med UCC, hvor et antal lærere og pædagoger fik mulighed for at være hinandens læringsmakkere. Skolerne, UCC og Skoleafdelingen har sammenfattet erfaringerne og evalueret på forløbet. Erfaringer fra det første gennemløb af læringsmakkerforløb har været positive, og det at arbejde med kollegaobservation er blevet taget godt imod, og deltagerne efterspørger yderligere forløb. De opmærksomhedspunkter, der er blevet rejst, bliver taget med i planlægningen af de kommende gennemløb (læringsmakkerforløb version 2).
  Nyere skoleledelsesforskning (Robinson 2013 ) viser, at det er stor betydning for elevers udbytte og medarbejderes læring at ledelsen løbende arbejder med læringsfokus. Dvs. at ledelsen hele tiden holder fokus på og skaber anledninger til synliggøre medarbejderes læring ift. god undervisningspraksis. Om læreres kompetenceudvikling får effekt afhænger i høj grad af om ledelsen værdsætter, faciliterer og bringer læreres spirende kompetencer i spil skolens hverdag.
  Derfor vælger vi i læringsmakkerforløbene version 2.0 også at arbejde med et ledelsesspor ved at etablere et eksemplarisk forløb, hvor lederne selv prøver kræfter med aktionslæringsmetoden. Bagrunden for dette er dels at understøtte lederne i at lede læringsmakkerforløbene som en del af skolens kompetence- og organisationsudviklingsindsats og dels at understøtte lederne i en ny rolle med større fokus på faglig ledelse (arbejdet med læringsmål, mv.).
  Hillerød Kommunes kompetence- og organisationsudviklingsstrategi de kommende år er ”Sammen om læring”. Læringsreformen sætter barnets læring i centrum. Vi ser med reformen et øget behov for at arbejde mål- og effektorienteret på alle niveauer i organisationen, da der er et stort behov for at kunne følge og fortsat udvikle kvaliteten i indsatsen. Målet med ’Sammen om læring’ er gennem fokuserede efteruddannelsesforløb at opkvalificere kernefagligheden hos lærere, pædagoger, ledere og Skoleafdeling via styrkelse af arbejdet med læringsmål og forandringsledelse inden for rammen af en dialogbaseret målstyringsmodel med vægt på relationerne og dialogen i ledelseskæden, hvor der opstilles mål og forpligtende rammebetingelser for medarbejdere og ledere på alle niveauer i organisationen.
  Målet er:
  •At deltagerne udvikler deres kompetence til at arbejde med tydelige læringsmål og feedback i undervisningen
  •At deltagerne gennem aktionslæring får kompetence til at observere og reflektere konstruktivt sammen
  •At bidrage til en kultur, der er kendetegnet ved åbne døre og som understøtter medarbejdernes lyst og motivation til at lære af hinanden
  •At understøtte en kapacitetsopbygning af skolevæsenets (medarbejdernes, ledernes, konsulenter i Skoleafdelingen) faglige og praksisnære viden om arbejdet med læringsmål (opstilling, gennemførelse og evaluering på læringsmål) og understøtte en dialogbaserede målstyringsmodel på alle niveauer.

  Mål for aftagers udbytte: Målet er:
  •At deltagerne udvikler deres kompetence til at arbejde med tydelige læringsmål og feedback i undervisningen
  •At deltagerne gennem aktionslæring får kompetence til at observere og reflektere konstruktivt sammen
  •At bidrage til en kultur, der er kendetegnet ved åbne døre og som understøtter medarbejdernes lyst og motivation til at lære af hinanden
  •At understøtte en kapacitetsopbygning af skolevæsenets (medarbejdernes, ledernes, konsulenter i Skoleafdelingen) faglige og praksisnære viden om arbejdet med læringsmål (opstilling, gennemførelse og evaluering på læringsmål) og understøtte en dialogbaserede målstyringsmodel på alle niveauer.

  Metodik og arbejdsform: Nyere skoleledelsesforskning (Robinson 2013 ) viser, at det er stor betydning for elevers udbytte og medarbejderes læring at ledelsen løbende arbejder med læringsfokus. Dvs. at ledelsen hele tiden holder fokus på og skaber anledninger til synliggøre medarbejderes læring ift. god undervisningspraksis. Om læreres kompetenceudvikling får effekt afhænger i høj grad af om ledelsen værdsætter, faciliterer og bringer læreres spirende kompetencer i spil skolens hverdag.
  Derfor vælger vi i læringsmakkerforløbene version 2.0 også at arbejde med et ledelsesspor ved at etablere et eksemplarisk forløb, hvor lederne selv prøver kræfter med aktionslæringsmetoden.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Hillerød Kommunes kompetence- og organisationsudviklingsstrategi de kommende år er ”Sammen om læring”. Læringsreformen sætter barnets læring i centrum. Vi ser med reformen et øget behov for at arbejde mål- og effektorienteret på alle niveauer i organisationen, da der er et stort behov for at kunne følge og fortsat udvikle kvaliteten i indsatsen. Målet med ’Sammen om læring’ er gennem fokuserede efteruddannelsesforløb at opkvalificere kernefagligheden hos lærere, pædagoger, ledere og Skoleafdeling via styrkelse af arbejdet med læringsmål og forandringsledelse inden for rammen af en dialogbaseret målstyringsmodel med vægt på relationerne og dialogen i ledelseskæden, hvor der opstilles mål og forpligtende rammebetingelser for medarbejdere og ledere på alle niveauer i organisationen.

  Periode27 okt. 20144 feb. 2015
  Arbejd forHillerød Kommune, Danmark
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • aktionslæring
  • læringsmakker