Læse- og skriveteknologi: Modul 7 i PD i Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne

Martin Hauerberg Olsen (Underviser), Olsen, M. H. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende
  •har viden om skriftsprogsvanskeligheder
  •har viden om læse- og skriveteknologi
  •kan udrede behov for læse- og skriveteknologi
  •kan reflektere it-didaktisk på baggrund af pædagogisk viden og færdigheder i planlægning, gennemførelse og evaluering af skriftsprogsundervisning med læse- og skriveteknologi.

  Undervisnings- og arbejdsformer: forelæsning, workshops, refleksionsøvelser, indsamling og analyse af egen empiri, selvstudiedage med bundne opgaver
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: - se læringsmål
  Periode2014 → …