Læsevanskeligheder

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende kan:
  - anvende sin viden i kommunikation med lærerkolleger om elevers skriftsprogsudvikling
  - planlægge, gennemføre og evaluere målbaseret undervisning til elever med læsevanskeligheder
  - indgå samarbejde med faglærere og andre relevante aktører og resursepersoner omkring elever med læsevanskeligheder
  - inddrage og reflektere didaktisk over it-baserede løsninger til elever med læsevanskeligheder
  - vurdere og tilpasse læremidler til elever med læsevanskeligheder
  - vurdere og anvende faglitteratur på området

  Den studerende har viden om:
  - læse-, stave- og skriveudvikling og sproglige forudsætninger herfor
  - skolebørns behov for undervisning i læsning, stavning og skrivning
  - årsager til skoleelevers vanskeligheder med tilegnelse af skriftsproget, herunder ordblindhed (dysleksi)
  - veldokumenterede indsatser der virker til skolelever med skriftsproglige vanskeligheder
  - muligheder og begrænsninger for tilrettelæggelse af særlige undervisningsindsatser i en skolekontekst.
  - dansk og international faglitteratur på området
  Undervisnings- og arbejdsformer: En vekselvirkning mellem faglige oplæg, gruppebaserede aktiviteter, herunder refleksioner og øvelser med lærende arbejdsformer. Litteratursøgning-, læsning og bearbejdning. Besøg i praksis.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Det tilgodeses at de studerende opnår både viden og kompetencer.
  Periode2016 → …

  Emneord

  • læreruddannelsen
  • læsevanskeligheder
  • læsning