Læsevejledere 0.-10. klasse

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Karakteristik af skriftsprogsvanskeligheder (herunder dysleksi) og skriftsprogsvanskeligheders fremtrædelsesformer.
Kollegial vejledning i forbindelse med evaluering af skriftsprogsvanskeligheder og efterfølgende planlægning og gennemførelse af differentieret undervisning.
Forudsigelse og forebyggelse af skriftsprogsvanskeligheder i 0. klasse.
Afdækning og evaluering af skriftsprogsvanskeligheder.
Foregribende skriftsprogsundervisning baseret på delkomponenter i ordlæsefærdigheder og sprogforståelse.
Undervisning af elever med skriftsprogsvanskeligheder i den almindelige undervisning, herunder undervisningsdifferentiering
Analyse og vurdering af afdækningsmateriale og læremidler.
It-støtte i den almindelige undervisning – herunder tilpasning til den enkelte elev.

Mål for aftagers udbytte: Læringsmål
Den studerende
• har viden om skriftsprogsvanskeligheders fremtrædelsesformer
• kan identificere og afdække skriftsprogsvanskeligheder, herunder tidlige tegn
• kan anvende sin viden og sine færdigheder til kollegial vejledning om planlægning og gennemførelse af forebyggende og foregribende undervisning samt om intervention i forhold til skriftsprogsvanskeligheder i den almindelige undervisning.

Metodik og arbejdsform: Undervisning, vejledning og gruppearbejde
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Diversitet
Periode25 aug. 201412 dec. 2014
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • diplomuddannelser
  • Læsevejledning
  • pædagogisk iagttagelse