Læsevejledere 4. - 10. klasse

  • Ana Luisa Wang (Projektleder)
  • Lena Bülow-Olsen (Konsulent)
  • Havgaard, M. H. (Konsulent)
  • Busch, S. E. (Konsulent)
  • Nedja Kvisgaard (Deltager)

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Tilrettelæggelse og gennemførelse af modul 2 på læsevejlederuddannelsen: Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse
Mål for aftagers udbytte: Læringsmål
Den studerende
• har indsigt i teori og metode inden for flydende læsning, læseforståelse, skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse
• kan udvælge, begrunde og anvende metoder inden for vejledning vedrørende skriftsprog
• kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsundervisning og tilegnelse af flydende læsning samt læseforståelse i dansk og andre fag
• kan observere, analysere og vurdere skriftsprogsundervisning og vejlede ledelse og lærere om handlemuligheder

Indhold
Teori og metode inden for flydende læsning.
Teori og metode inden for læseforståelse og læseforståelsesstrategier.
Teori om skriftsprogsudvikling i 4.-10. klasse.
Teori og metode inden for undervisning i skriftsprog i dansk og læseforståelse i andre fag i 4.-10. klasse, herunder undervisningsdifferentiering og evalueringsformer.
Teori og metode inden for kollegial vejledning og facilitering af kollegiale læreprocesser.
Teori og metode inden for observation af undervisning i dansk og andre fag i 4.-10. klasse.
Analyse og vurdering af forskellige læremidler til skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse.
Tekstlingvistik – herunder teksttyper og tekststruktur.

Metodik og arbejdsform: Oplæg, diskussion, arbejde i studiegrupper og e-læring
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Diversitet
Periode26 jan. 201512 jun. 2015
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational