Læsevejledning i grundskole (Pædagogisk diplomuddannelse i læsevejledning): Modul 2 Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Læringsmål for studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse i læsevejledning i grundskolen, modul 2:

  Den studerende
  - har indsigt i teori og metode inden for flydende læsning, læseforståelse,skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse
  - kan udvælge, begrunde og anvende metoder inden for vejledning vedrørendeskriftsprog
  - kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden forskriftsprogsundervisning og tilegnelse af flydende læsning samt læseforståelse i dansk og andre fag
  - kan observere, analysere og vurdere skriftsprogsundervisning og vejledeledelse og lærere om handlemuligheder.


  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, gruppearbejde, aktiviteter
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: En veksling mellem oplæg fra underviser og studieaktiviteter giver mulighed for fordybelse og bearbejdning af stoffet
  Periode2015 → …