Læsevejledning i grundskolen (Pædagogisk diplomuddannelse i læsevejledning): modul 1. Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Læringsmål for studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse i læsevejledning i grundskolen, modul 1:Den studerende har: - indsigt i teori og metode inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning - har indsigt i teorier om forudsætninger for læsning og kan anvende denne indsigt i kommunikation om elevens skriftsprogsudvikling - kan formidle og kommunikere viden om læsning og skrivning til pædagoger, lærere, forældre og ledelse - kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse på baggrund af indsigt i læseudvikling.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, varierede gruppeaktiviteter, selvstændig forberedelse
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Læring er afhængig af, at der veksles mellem lærerens formidling og de studerendes fordybelse i grupper og på egen hånd.
  Periode2015 → …