Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlem af nationalt netværk

Beskrivelse

Hvad er en folkelig skoletjeneste?

Ikke forkyndelse - men undervisning er målet!

Ifølge formålsparagraffen for folkeskolen er et af de centrale formål med at holde offentlig skole i Danmark, at eleverne bliver fortrolige med dansk kultur - og i bemærkningerne til loven udtrykkes det eksplicit, at dansk kultur bl.a. handler om kristendom.
Ud over at eleverne i skolen bliver undervist specifikt i skolefaget Kristendomskundskab, skal de altså som en del af skolens øvrige undervisning og almindelige virke også gøres fortrolige med dansk kultur og kristendom. Indeholdt i disse krav ligger der en oplagt mulighed for, at folkekirken og dens repræsentanter kan stille sig til rådighed som ressource for denne formidling.
Via et formaliseret og lokalt forankret samarbejde mellem skole og kirke kan det sikres, at eleverne op gennem skoleforløbet får mulighed for at deltage i en bred vifte af undervisningsforløb om kirke og kristendom i relation til deres egne livssituation.
Ud over det lokale samarbejdet mellem to centrale kulturinstitutioner i Danmark handler det for kirken om at turde være kirke på udebane og i børnehøjde, som det er blevet udtrykt og for skolen om at have en samtalepartner i relation til nogle af de afgørende dannelsespørgsmål.

Landsnetværket af folkekirkelig skoletjenster og Skole-kirkesamarbejder en samarbejdet mellem de ansatte i de enkelte provstier eller stifters skoletjenester/skole-kirkesamarbejder. Her laver man landsdækkende projekter for alle skolebørn i Danmark og videndeler med hinanden.


Leder af netværket

Netværkets tilhørsforhold: Teologisk Pædagogisk Center
Periode20012007
Sted for afholdelseLandsnetværket af folkekirkelige skoletjenester, Danmark