Ledelse af tværfagligt samarbejde om rehabilitering

Hansen, L. F. (Konsulent)

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold:
Et forløb, hvor praksiserfaringer og teoretiske perspektiver kobles, hvor vi hele tiden og allerede er i gang med små bevægelser og eksperimenter, og hvor vi ind imellem sætter tingene på hovedet i sammenligning med et mere traditionelt uddannelsesforløb.

Mål for aftagers udbytte: Succeskriteriet for forløbet er, at de deltagende ledere sammen og hver for sig får en ny forståelse af rehabilitering og de vigtigste forskellige perspektiver i ledelse af rehabilitering. Desuden gennem forløbet få udbygget forståelsen af samarbejde på tværs og få udviklet lederskabet i en rehabiliterende sammenhæng.

Metodik og arbejdsform: Består af 5 mødegange. Tilrettelæggelse af hensyn til transformation og forankring:
• Udgangspunktet tages i oplevede udfordringer i praksis; herpå lægges teori, indlæg udefra, øvelser, refleksion og drøftelser.
• Forløbet tilrettelægges som aktionslæring. Det vil sige, at vi mellem mødegangene arbejder videre med ledelse af rehabilitering, ligesom vi efterfølgende reflekterer over erfaringerne hermed.
• En opfølgningsdag i 2018 som en slags time out, hvor vi ser på, hvor vi nu står med rehabiliteringen, og hvad næste skridt skal være.
• Idéen med en læringspartner, der kan støtte, udfordre og inspirere i forbindelse med forankringen.

Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Når ledere skal arbejde på tværs af grænser, er konteksten kompleks. . Vi kan derfor ikke kun lægge planer og regne den ud. Derfor eksperimenteres og reflekteres i og over praksis - og i forløbet.
Periode29 aug. 201720 mar. 2018
Arbejd forEndnu afklaret
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • grænsekrydsende ledelse