Ledelse i skolens professionelle kultur

Andersen, E. (Ekspert), Brinck, M. N. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Valgmodulet Ledelse i skolens professionelle kultur (5 ECTS) – et diplommodul, hvor vi i fællesskab udfolder muligheder og dimensioner inden for Ledelse i skolens professionelle kultur med en forståelse såvel i en organisatorisk som samfundsmæssig kontekst.
Formål - At den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:  Lede skolens professionelle kultur, hvor fagligheder og funktioner samarbejder om opgaveløsningen.
Viden om og forståelse af:
- Teorier om fagprofessionelle, meningsdannelse, kultur og systemer samt ledelse på tværs af fagprofessioner samt kunne reflektere over anvendt praksis.
Færdigheder – til at:
- Analysere og vurdere situationer og forhold, der vedrører ledelse af fagprofessionelle og af det tværprofessionelle samarbejde
- Anvende metoder og redskaber til at facilitere samarbejdet mellem ledelse og fagprofession samt på tværs af fagprofessioner.
Kompetencer – til at kunne:
- Lede professionelt gennem koordinatorer, vejledere og andre organisatoriske funktioner
- Lede ledelsesteam med forskellige funktioner og fagligheder
Periodefeb. 2018apr. 2018

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Praksisudvikling, faglig ledelse, medtænke koordinatorer og vejledere
  • Skoler, fag og institutioner
  • Ledelse af meningsfuld deltagelse på tværs af fagprofessioner og fag
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer