Ledelse og coaching: Valgmodul i Diplom i ledelse

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Formål:
  Udvikle og implementere coachingprocessen i lederskabet samt lede og gennemføre coachingsamtale på individ- og teamniveau inden for de organisatoriske rammer og kontekstMål for læringsudbytte

  Viden og forståelse:
  Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af teorier og metoder inden for ledelsesmæssig coaching og kan reflektere over anvendt praksis hermed.

  Færdigheder:
  Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at kunne coache i egen ledelsespraksis samt initiere coachende processer i egen organisation.

  Kompetence:
  Det er målet, at den studerende kan
  - Inden for eget ledelsesmæssigt rum og kontekst lede og gennemføre coachingsamtaler og processer 
  - Lede/ udvikle og implementere coachingprocesser inden for det organisatoriske område.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Hver undervisningsgang indeholder oplæg fra underviser, drøftelser på holdet, træning i mindre grupper og refleksion relateret til den organisatoriske kontekst. Præsentation og arbejde med teorier, tilgange og modeller, som der kan arbejdes videre med i lederens egen praksis både som formaliserede samtaler og i den løbende daglige kommunikation.


  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Refleksion over de personlige udfordringer og erfaringer som leder i egen organisatoriske kontekst koblet med den seneste teori om coaching i en organisatorisk kontekst er grundlæggende, da valgmodulet Ledelse og coaching i vidt omfang drejer sig om udvikling af deltagerens/lederens egen refleksion over, hvordan man kan udvikle sin ledelsespraksis ved brug af coaching.

  Periode2017 → …

  Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Ledelse og coaching