Ledelse og kommunikation: Valgfag, 7. semester Studieordning 2001

Skov, H. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål:

  Indsigt i forskellige organisationsformer i social- og sundhedssektoren
  Erfaringer med kommunikation og håndtering af vanskelige samtaler.
  Reflektere over, hvordan forandringer implementeres og kommunikeres hensigts-mæssigt i en given organisationskultur/struktur
  Begrunde og reflektere over ledelsesstrategier.


  Undervisnings- og arbejdsformer: Kombination af oplæg, gruppearbejde, øvelser og selvstudier
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: En del af indholdet lagde op til en gennemgang og fokus, andre dele lagde op til afprøvning i konstruerede situationer. Forløbet blev afsluttet med en skrifligt produktion og fremlæggelse, hvor gruppearbejde blev valgt.
  Periode2012 → …

  Emneord

  • organisationsteori
  • ledelse
  • kommunikation