Lederkommunikation: Det personlige lederskab 1

Aksel Møller Hansen Elvers (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer
Undervisnings- og arbejdsformer: Der veksles mellem forelæsning, dialogbaseret undervisning, selvstudier samt refleksioner og øvelser i grupper med henblik på at koble teori og praksis på forskellige måder
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformerne er valgt for at sikre størst mulig læring og transfer af læringen til arbejdspladsen
Periode2017 → …