Legitimering af sygeplejerskers arbejde i rehabilitering og behandling

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

  Beskrivelse

  Som led i min ph.d. uddannelse har jeg gennemført casestudier med fokus på sygeplejerskers arbejde, oplægget vil bestå af en præsentation og perspektivering af centrale fund.
  Interessen bag projektet har været at undersøge professionalisering af sygepleje med afsæt i et bottom up perspektiv på, hvordan sygeplejersker legitimerer arbejde og gør krav gældende. På empirisk niveau undersøges sygeplejerskearbejde i relation til rehabilitering af kronisk syge i et kommunalt sundhedscenter og i en sengeafdeling på hospital, hvor der arbejdes med accelereret kirurgisk behandling. Undersøgelsesdesign er to eksplorative casestudier og metoderne er base-ret på en interaktionistisk begrebsramme med referencer til Goffmans sociologi. Det analytiske blik er funderet i en socialkonstruktivistisk tradition med referencer til Berger & Luckmann og Mi-chel Foucault. Den analytiske strategi er at identificere argumentationer i materialet og systemati-sere dem i forhold til kendte vidensformer og tilhørende klassifikationssystemer, sand/falsk, godt/ondt, stærk/svag, virker/virker ikke osv.
  Som forventet viser undersøgelsen, at der er komplicerede og kreative koblinger mellem videns-former og abstraktionsniveauer i sygeplejerskers arbejde, at teknisk viden er den dominerende vidensform, og at viden reproduceres i arbejdet gennem systematisk brug af manualer. Udover kendte vidensformer er identificeret en vidensform, som kaldes ”logistisk viden”. Logistisk viden har prognostisk karakter og er knyttet til planlægning og sekvensering af elementer, som indgår i produktion af sundhedsfaglige ydelser. Blandt vidensformerne spiller logistisk viden en overra-skende stor rolle i legitimering af sygeplejerskearbejde. Logistisk viden indgår i magtfulde alliancer med teknisk og økonomisk viden, alliancer som har potentiale til at udfordre kognitive domæ-ner i sundhedsfagligt arbejde.
  Undersøgelsen viser som forventet, at sygeplejerskers faglige autoritet er relativ. Sygeplejersker har stort held til at forsvare interesser, udvide domæner og udøve kognitiv kontrol med arbejdet i behandlingsinstitutionen. Behandlingsarbejde tilbyder en kontekstuel ramme, som faciliterer sy-geplejerskers magtudøvelse. Sygeplejerskers faglige autoritet er relativt svagere i rehabiliteringsinstitutionen. Sammenlignet med fysioterapeuter har sygeplejersker vanskeligt ved at etablere domæner og forsvare interesser. I rehabiliteringsarbejde domineres sygeplejersker af fysioterapeuter. Fysioterapeuterne er i besiddelse af kognitiv kontrol, og sygeplejersker har vanskeligt ved at legitimere og fastholde domæner.
  Periode19 maj 2010
  BegivenhedstitelLegitimering af sygeplejerskers arbejde i rehabilitering og behandling
  BegivenhedstypeForedrag/oplæg
  ArrangørProfessionshøjskolen Metropol
  PlaceringKøbenhavn, DanmarkVis på kort

  Emneord

  • sygeplejerske
  • sygeplejerollen