Lektorsession 10 - Forsknings- og udviklingsarbejder i professioner / professionsuddannelserne – herunder forskellige roller og opgaver

Hvarregaard, B. (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Målet er, at adjunkten erhverver sig indsigt i professionernes
og professionsuddannelsernes udfordringer for forskningsog udviklingsarbejder. At adjunkten gennem refleksion opnår
indsigt i at beskrive, planlægge, gennemføre, afrapportere og
implementere FoU-projekter – som projektdeltager og eventuelt
som projektleder.
Indhold
· Præsentation af eksempler på forskningstyper og forskningsresultater i professionshøjskoler
· Eksempler på konkrete udviklings- og forskningsarbejder
· Frascati´s rolle for FoU arbejdet
· Eksempler på hvordan implementering af FoU-projekter i
en uddannelse eller i praksis kan foregå
· Definition af roller og opgaver i forbindelse med FoUprojekter
· Hvordan man komme i gang med et FoU-projekt
Lektioner: 3 lektioner
Periode10 okt. 2019
Sted for afholdelseProfessionshøjskolen UCN