Lektorsession 5 - Mål og evaluering i undervisning

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Målet er, at adjunkten med kendskab til forskellige syn på mål
og evaluering skal have kompetence til at omsætte centralt formulerede rammer for uddannelse og undervisning til målrettet
og udviklingsorienteret undervisningspraksis med inddragelse
af hensigtsmæssige evalueringsformer.
Indhold
· Oplæg om undervisnings-, lærings- og kompetencemål og
evaluering i relation hertil
Lektioner: 4 lektioner, inkl. gruppearbejde med udgangspunkt i
deltagernes mål for egen undervisning samt evaluering
Periode23 maj 2019