Livscyklus ernæring og sundhed

Petersen, B. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden om og forståelse for:
- fysiologiske ændringer gennem livet
- sundheds- og kostvaner hos grupper i samfundet
- måltidskultur og kostvaner i relation til livssituation
Færdighed i:
- at fastlægge ernæringsstatus
- at vælge, anvende og vurdere eksisterende materialer, undersøgelser og forskningsresultater
- at udarbejde og begrunde forslag til ændring af livsstil
Kompetence til: Kompetence til:
- at tilrettelægge, udføre og evaluere kostvejledning til specifikke målgrupper med forskellige ernæringsmæssige behov under hensyntagen til etiske, psykosociale, kulturelle og økonomiske forhold
Undervisnings- og arbejdsformer: Case baseret arbejde, herunder egen konstruktion a relevante cases i relation til målgrupper og livscyklus, dialogbaseret undervisning, udvikling af E-læringsobjekter
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Understøtte de studerendes forskellige læringsstile med udgangspunkt i de nævnte læringsmål
Periode2013 → …