Logodesign 1

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Dette logoforløb er det første i en række på flere. Der indledes med fokus på redesign og programfærdigheder i Illustrator. Gennem forløbet lærer den studerende at kortlægge originallogets "DNA", stifter kendskab med den kreative visuelle proces, får grundlagt en idekultur, hvor man ikke løber med den første bedste ide, men afsøger et kreativt rum grundigt. Præsentation og begrundelse af designvalg. Evaluering på logoets fortolkningsmæssige og visuelle kvaliteter – og ikke mindst program- og håndværksmæssige personlige niveau.
Undervisnings- og arbejdsformer: Det kreative råderum er begrænset til formgivning og fortolkning af det motiv, der er givet af det logo, der skal redesignes. Derved begrænses den studerendes mulighed for at undgå udfordringer i Illustrator ved en "kreativ" løsning, hvor f.eks. bogmærket "pludselig" udgår... Der indledes med en forelæsning om logodesign og heraldik. Undervejs afholdes bl.a. en øvelse, hvor de studerende i grupper skal lave en skriftlig beskrivelse af en række nøje udvalgte logoer, så beskrivelsen kan bruges til at lave en nyfortolkning, uden at udgangspunktets ide eller "DNA" tabes, men der stadig er nok kreativ spillerum i beskrivelsen. Dette er både en god forberedelse til den efterfølgende praktiske designopgave og på lang sigt en øvelse i at skabe et aftalegrundlag med en kunde.
Herefter vælger den studerende et logo fra en bruttoliste, der nu skal nyfortolkes.
Efter et grundigt designarbejde på flere dage fremlægger den studerende sit redesign, begrunder designvalg og modtager afsluttende feed forward og kommentarer ud fra kommunikative, fortolkningsmæssige, visuelle og programtekniske kriterier.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Processen er tilrettelagt, så man kommer grundigt omkring forskellige kreative udfoldelsesmuligheder. Undervejs er der løbende obligatorisk vejledning, der især sigter på at holde ideprocessen åben så længe som muligt. På den måde hjælpes den studerende til at lave mange designbud før den endelige forædlingsproces påbegyndes, hvilket etablerer en bedre designkultur/arbejdsproces og øger antallet af designøvelser markant. Der skabes et feedback-loop mellem designet og designeren. Dette er vigtigt, da design altid involverer et element af innovation... Se iøvrig afsnittet om undervisnings- og arbejdsform...
Periode2015 → …