Logodesign 2

Olsen, J. L. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Forløbet fokuserer på det kreative arbejde med at udvikle et idefelt – både til motivideer og eksikverings/stilvalg. Desuden arbejdes der intensivt med at modne designet op, så det bl.a. udnytter gestaltlovene og i det heletaget "samarbejder" med betragterens synsapparat for at opnå en tilfredsstillende kvalitetsoplevelse ved betragtning.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forløbet lægger ud med en forelæsning om forskellige kreative processer omkring motivfortolkning, ideudvikling og stilfinding. Der introduceres bl.a. idematrix. Klassen deles op i fire "bureauhold" som hver har deres egen opgave. Forløbet med teamopdeling kombinerer det bedste fra individuel og holdarbejde! Som udgangspunkt skal alle designe deres eget designforslag og alle på hvert hold "konkurrerer" mod de andre om at være den, der designer det endelige bud, som bureauet sender videre i konkurrence... Finten er så, at hvert hold har en idedelingssession med "bureaulederen" (underviser). Hér drøftes generelle spørgsmål, processen og ideer. Sessionen ender med, at alle skal "stjæle" ideer hos hinanden, som siden skal fortolkes på ny af "tyven". Det giver den kreative proces et regulært boost og er en regulær øjnåbner for fortolkninger, man ikke selv ville have fundet på, men som man gennem design kan gøre til sin egen.
Det er et delmål, at den studerende kommer frem til mindst 5 brugbare ideer, inden designet gøres færdigt og optimeres mht. kontrast, gesatlt, liniestyrke m.m. På den måde sikres, at den studerende er i stand til at vurdere ideers kvalitet!
Forløbet sluttes af med en fremlægning. Hvert team holder "bureaumøde" og fremlægger deres foreslag. Underviseren giver respons og konstruktive forbedringsforslag. Afslutningsvis giver enhver et bud på gruppens favoritdesign. Under "mødet" er klassen flue på væggen og inddrages afslutningsvis i kommentering og spørgsmål.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Konkurrenceelementet og idearbejdet er med til at sikre, at den studerende bliver motiveret til at forlade sin komfortzone og opdage, at en lineær beslutningsproces fravælger de bedste ideer, mens en researchbaseret proces øger det kreative udbytte markant. Processen er endvidere designet sådan, at motivide og eksikveringside gøres uafhængig af hinanden. Dette er en stor øjenåbner mht. designprocessen. Ved at kombinere individuel og teamdesign udfordres den studerende desuden i at forholde sig til ejerskab af ideer, kundens interesse i den bedste løsning, bureauets ledelsesmæssige dilemmaer og forfængeligheden omkring at løbe med en ide, der ikke er ens egen – kill your darling får en ny mening!
Periode2015 → …