Mødeknækkeren (kursus i facilitering af meningsfulde og innovative møder)

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: Udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af 3 kursusforløb
Mål for aftagers udbytte: At deltagerne bliver i stand til at
•facilitere møder, så formen understøtter den hensigt, der er med mødet/dagsordenspunktet
•bruge forskellige metoder og værktøjer, der understøtter hensigten med mødet/dagsordenspunktet
•udvikle den innovative mødeform, så den kan tilpasses det enkelte møde og de aktuelle mødedeltagere.

Kurset tilrettelagt efter Mezirows teori om læring, idet der veksles mellem teori, refleksion og øvelser, så deltagerne får mulighed for kritisk refleksion og social læring, idet der samtidigt trænes feedback i læringspar (se kursusbeskrivelsen).
• Mezirow, Jack (1990). Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring. I: Illeris Knud (2000) (red.). Tekster om læring. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Der arbejdes på kurset med teori og øvelser vedr.
ideudvikling
• Bono, Edward, de (1993). Serious creativity: Using the power of Lateral Thinking to Create New Ideas.
• Bono, Edward, de (1987). Hvordan du finder en ny måde at gøre tingene på, når de gamle metoder i ikke længere slår til. Borgen.
• Hansen, Søren og Byrge Christian (2007). Den kreative platform. Kreativitetslaboratoriet. Aalborg Universitet. http://www.krealab.aau.dk/
facilitering og mødeledelse
• Krüger Bo (2006). Mødeledelse. Børsens forlag.
• Balle Claus et al (2009). Atmosfære på møder - Idéer til mere energi, samspil og fornyelse.Kbh. K: Branchearbejdsmiljørådene: Undervisning og Forskning og Finans/Offentlig Kontor & Administration. www.opus1.dk eller • Ravn Ib (2005). Bedre møder gennem facilitering. Kbh.: Børsen forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger.
• Ravn Ib (2007). Møder og konferencer: Definitioner og almindelige typer. Kbh.: DPU, Learning Lab Denmark. Aarhus Universitet.
• Ravn Ib (2008). Mening i arbejdslivet - Teori og praksisudvikling. I: Erhvervspsykologi, vol. 6, nr. 4, s. 44-73, dec. 2008. Kbh.: DPU, Learning Lab Denmark. Aarhus Universitet.
• Ravn Ib, Tange Nina (2009). Redesign af afdelingsmøder, projektmøder og ledergruppemøder. Kbh.: DPU, Institut for læring. Aarhus Universitet.
• Ravn Ib (2011). Faciilitering – Ledelse af møder der skaber værdi og mening. Kbh. K: Hans Reitzels Forlag.
forandringsledelse
• Darsø, Lotte, Bo Krüger og Lotte Rafn, (2005). Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. http://ivaerksaetter.emu.dk/ressourcebank/NPK_projektets_haandbog.pdf
• Ejler Nicolaj og Poulfelt Flemming (2009). Uden for kategori – ledelse af videnintensive virksomheder. L&R Business.
• Dent, E.B. & Goldberg, S. G. (1999): Challenging Resistance to change. The Journal of Applied Behavioral Science, vol. 35, 1, pp. 25-41.
• Hildebrandt, Steen og Brandi, Søren (2006). Forandringsledelse. København K: Børsens Forlag
• Kotter, John P. (1998). I spidsen for forandringer. Peter Asschenfeldts Nye Forlag.
kommunikation og feedback i møder
• Alrø Helle og Marianne Kristiansen (2006). Personlig kommunikation og formidling. Aalborg Universitetsforlag.
• Kristiansen, Marianne og Helle Alrø (2010). Supervision. Aalborg Universitetsforlag.
• Kristiansen, Marianne og Helle Alrø (1996). Personlig kommunikation for formidling. Aalborg Universitetsforlag.
• Madsen, Benedicte (2000). Dialog og gensidig forståelse. Dafolo forlag.
• Madsen, B. (1996). Organisationens dialogiske rum. Pp. 9-40. I: Alrø, H. (red.) Organisationsudvikling gennem dialog. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
• Rogers, Carl og Farson, Richard E. (1969). Active Listening. I: Readings in Interpersonal and Organizational Communication, Boston.
• Alrø, Helle og Marianne Kristiansen (2001). Kan du se hvad jeg sagde? Dialog Bogforlag.
Metodik og arbejdsform: -
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: -
Periode2011
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • innovation
  • forandringsledelse
  • kreativitet