Mediepædagogik og -didaktik

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål:  Har viden om mediepædagogik som overbegreb i relation til medier, kultur og læring
 Kan reflektere over mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv
 Kan anvende varierede mediepædagogiske og -didaktiske metoder
 Har forståelse for samspillet mellem medier, fag og læring
 Kan igangsætte og evaluere mediepædagogiske læreprocesser, der fremmer kreative og innovative
kompetencer
 Kan indgå i samarbejde om vejledningsopgaver omkring mediepædagogisk udvikling

Undervisnings- og arbejdsformer: Formidlings-, dialog, øvelses og refleksionsorienteret samt studiegruppe aktiviteter
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Videns-, færdigheds-, og kompetenceudvikling
Periode1 feb. 20181 jun. 2018