Mediepædagogik- og didaktik: I Regionhovedstaden

Hemmingsen, M. W. (Underviser), Erkmann, M. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende:
• Har viden om mediepædagogik som overbegreb i relation til medier, kultur og læring
• Kan reflektere over mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv
• Kan anvende varierede mediepædagogiske og -didaktiske metoder
• Har forståelse for samspillet mellem medier, fag og læring
• Kan igangsætte og evaluere mediepædagogiske læreprocesser, der fremmer kreative og innovative kompetencer
• Kan indgå i samarbejde om vejledningsopgaver omkring mediepædagogisk udvikling


Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, opgaver, fremlæggelser, afprøvninger
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Med udgangspunkt i de studerendes praksis, få egne erfaringer og teoretisk viden om digitale teknologier i det socialpædagogiske arbejde
Periode2017 → …

Emneord

  • Medier, kommunikation og sprog