Medlem af Nordisk ekspertnetværk, NVL, Nordisk Netværk for Voksnes Læring under Nordisk Ministerråd

Aagaard, K. (Andet)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

  Beskrivelse

  Valideringsnätverket har som uppdrag att följa och bidra till utveckling av validering i Norden.

  Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön. Nätverket bevakar och följer Nordplus-projekt inom validering

  Deltager i Ekspertnetværket for validering
  Periode20082012