Medredaktør i tidsskriftet Lederliv.dk på tværs af professionshøjskoler i Danmark

  • Andersen, E. (Redaktør)
  • Frode Boye Andersen (Redaktør)
  • Holger Meyer Højlund (Redaktør)
  • Søren Buhl Hornskov (Redaktør)
  • Marie Kirstejn Aakjær (Redaktør)
  • Kristian Gylling Olesen (Redaktør)
  • Preben Olund Kirkegaard (Redaktør)
  • Fannikke, L. (Redaktør)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

LEDERLIV skal inspirere til livet som leder. Inspirationen indløses via tidsskriftets tre formål; at:
Informere lederlivet – og derved formidle og udvikle teoretisk og praktisk viden om organisatoriske, styringsrelatede, strategiske og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder i og omkring offentlige og private organisationer. LEDERLIV leverer indsigtsfulde analyser, der gør os klogere på såvel teori som praksis.
Initiere lederlivet – og derved pirre og skabe opmærksomhed om det liv, der leves og ledes i vore organisationer. LEDERLIV søger at begribe ledelse i dens levede praksis; i det lokale nu, hvor ledelse bliver til og former virkeligheden på særlige måder. LEDERLIV udforsker denne praksis, stiller upraktiske spørgsmål til praksis, bibringer forstyrrelser og inspirerer til en anderledes udvikling og omskabelse af det organisatoriske liv.
Invitere lederlivet – og derved skabe en integrerende og gensidig inspirerende platform for praktikere, undervisere, konsulenter og forskere med viden og erfaring inden for organisering, styring, strategi og ledelse. LEDERLIV er dels et virtuelt mødested, hvor tekster skrives, læses, udveksles og kommenteres. Dels et fysisk mødested, hvor der inviteres til debatmøder, faglige seminarer, konferencer og events – for på den vis at sikre videnspredning, erfaringsdeling og fortsat diskussion om livet som leder.

LEDERLIV bæres af et tværinstitutionelt samarbejde mellem de seks danske professionshøjskoler; University College Nordjylland, Københavns Professionshøjskole, VIA University College, Professionshøjskolen Absalon, University College Lillebælt, University College Syd.
Periode1 sep. 2020
Grad af anerkendelseNational