Mellemstore virksomheder

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Kurset er delt op i tre moduler med læringsmål for hvert modul.

Det første modul omhandler analyse af virksomhedsøkonomi, kundeforståelse, kapabilitetsanalyser og organisation, samt datatræk og dokumentation.

Derefter følger et modul med konceptbeskrivelse hvod der arbejdes med statik og styrkelære, teknisk dokumentation og GPS, materialevalg og design i forhold til virksomhedens evner og kundens krav.

Det sidste modul arbejder med implementering, hvor områderne livscyklusanalyse, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, kvalitetsanalyse, produktionsteknik og virksomhedsøkonomi tages i anvendelse.
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen er projektbaseret, og de enkelte fagområder bliver formidlet som tavleundervisning ned i projektet.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningsformen er valgt for at lade de studerende udvikle deres kompetencer ved at betragte konkrete problemstillinger.
Periode2017 → …