Mi Lenga - Digitalt inspirasjonsseminar for nåværende studenter 2021

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerSeminar

Beskrivelse

Seminaret gir inspirasjon og kunnskap om å utvikle og gjennomføre masterprosjekter relatert til flerspråklighet i opplæring.

Mål
Målet for seminaret er å bidra til utvikling og gjennomføring av gode, relevante og interessante masterprosjekter om flerspråklighet i opplæring.

Målgruppe
Studenter på DIFO4001 som ønsker å skrive masteroppgave om flerspråklighet i masterfaget.

Ansvarlig
Seminarene er et samarbeid mellom førsteamanuensis Joke Dewilde og dosent Line Møller Daugaard fra VIA University College i Danmark.

Program
09.15 – 09.45 Introduksjon og rammene for masteroppgaven, runde rundt bordet
09.45 – 10.15 Presentasjon av to masterprosjekter: Shaz Adulrahman (norskdidaktikk) og Karoline Hatvik (samfunnsfagdidaktikk)
10.30 – 12.00 Hvordan kan et masterprosjekt om til flerspråklighet i opplæring tilrettelegges? Hva kan undersøkes – og hvordan? Hvilke innsikter åpner forskjellige design opp for? Hvordan kan det skapes tydelige sammenhenger mellom teori og metode i designet? Eksempler fra forsknings- og utviklingsprosjektet Tegn på sprog og arbeid i faggrupper. Oppsummering.
12.45 – 15.00 I denne delen av seminaret vil det være mulig å få sparring på egne første ideer til masterprosjekter med seminarlederne som gruppeveiledning. Studentene deles inn i mindre grupper.
Periode21 jan. 2021
BegivenhedstypeSeminar