Beskrivelse

Uddannelsens modul 1:
Visioner for en bæredygtig fremtid
På uddannelsens første modul går vi i helikopterperspektiv på bæredygtighed og FN’s Verdensmål og lægger bunden for det videre arbejde på uddannelsen. Vi arbejder med rammesætning og kernebegreber.

Steen Hildebrandt introducerer FN’s verdensmål; deres historie, deres betydning for verden og deres relevans for danske virksomheder og organisationer. Christina introducerer stadierne i bæredygtig transformation, de megatrends, der driver bæredygtigheden i 2022 og tidens krav til virksomheder fra kunder, medarbejdere og myndigheder. Dagen er et wake-up call, der understreger behovet for at forbinde verdens prioriteter med virksomheders strategier. Verdensmålene introduceres som et strategisk kompas for arbejdet med bæredygtighed og en samtalestarter om de negative og positive aftryk, virksomheder sætter på verden.

Du introduceres til kernebegreberne i bæredygtighed og de faktorer, der driver den globale bæredygtige transformation frem. Du forstår, at people, planet og profit hænger sammen, og at man ikke kan arbejde med klima uden også at have blik for miljø, mennesker, retfærdighed og vækst. Deltagerne arbejder efterfølgende med at formulere bæredygtige ambitioner for deres organisationer med udgangspunkt i Verdensmålene. Disse bliver vigtige i modul 2.

Undervisere: Professor Steen Hildebrandt og bæredygtighedsrådgiver Christina Blak.

bæredygtighed, bæredygtighed uddannelse, bæredygtighed kursus
Uddannelsens modul 2:
Verdensmålene som afsæt for kommerciel værdiskabelse
Modulet dykker ned i, hvordan bæredygtighed kan anvendes som en platform for innovation på din arbejdsplads. Den giver dig redskaber til at arbejde med Verdensmålene som et udefra-ind perspektiv på din arbejdsplads, hvor globale (og lokale) udfordringer vendes til muligheder for produkt- og forretningsinnovation.

Bæredygtighedsdagsordenen, som den indrammes af FN’s Verdensmål, er udtryk for de enorme udfordringer, kloden og dens indbyggere står over for. Men samtidig er Verdensmålene et katalog over de forretningsmuligheder, der ligger i skiftene fra eksisterende ikke-bæredygtige praksisser til nye mere bæredygtige praksisser. Her er der brug for nye produkter, services og forretningsmodeller, der kan begå sig på og erobre helt nye markeder. At forestille sig fremtiden har altid været et godt springbræt for innovation. At forestille sig en mere bæredygtig fremtid er det i endnu højere grad.

Modulet præsenterer eksempler på, hvad andre arbejdspladser har gjort, og giver dig praktiske redskaber til selv at kickstarte bæredygtige innovationsprocesser på din arbejdsplads. Og gennem refleksioner og øvelser begynder du at få en ide om, hvor bæredygtighed kan drive innovation med kommercielt potentiale i din organisation.

Underviser: Bæredygtighedschef og forfatter Kristoffer Nilaus Tarp.

bæredygtighed, bæredygtighed uddannelse, bæredygtighed kursus
Uddannelsens modul 3:
Måling af aftryk (baselining) og strategiudvikling
Dette modul sigter mod at gøre deltagerne i stand til at forstå, hvordan en organisations positive og negative aftryk kan måles med henblik på at udvikle en strategi, der adresserer udfordringerne og forstærker potentialerne.

Du vil blive introduceret for og arbejde med konkrete værktøjer, der hjælper med at skabe en baseline for, hvordan organisations aftryk ser ud i dag – både i forhold til social og miljømæssig bæredygtighed samt specifikt på klima. Men viden om eget aftryk er ikke meget værd uden en ændret adfærd. Derfor vil dagens anden halvdel handle om, hvordan organisationer kan arbejde strategisk med bæredygtighed og udvikle ambitiøse strategier. Du vil derfor blive introduceret til en strategisk værktøjskasse, der gør det muligt at skabe en fælles vision, sætte konkrete målsætninger, udvikle et realistisk roadmap med initiativer, og implementere i organisationen.

Underviser: Bæredygtighedsrådgiver Esben Lanthén.

bæredygtighed, bæredygtighed uddannelse, bæredygtighed kursus
Uddannelsens modul 4:
Cirkulær økonomi og systemtænkning
Hvorfor er det væsentligt at kunne anvende disse perspektiver i reduceringen af din virksomheds CO2-udledninger og i udviklingen af nye produkter og løsninger?

Omstilling til en cirkulær økonomi i Europa er estimeret til at skabe en økonomisk gevinst på 1,8 billioner Euro (altså 1.800 milliarder Euro!). Unilever, Google, H&M, Nike, Philips og Black Rock er blot få blandt mange virksomheder, som aktivt integrerer og promoverer cirkulære løsninger i deres virksomheder og på globalt plan.

Men hvad betyder det egentlig at anvende cirkulær økonomi i en erhvervsmæssig sammenhæng? Hvordan hænger det sammen med Verdensmålene såvel som klima? Hvordan kan din virksomhed vinde på den cirkulære omstilling? Og hvilke faldgruber skal du have for øje? Og hvorfor er det essentielt at tænke systemisk for at sikre en effektiv omstilling?

I denne undervisningsgang vil vi både zoome helt ud for at forstå systemiske sammenhænge, samt gå helt tæt på og undersøge konkrete løsninger på virksomhedsniveau.

Hovedtemaer, vi vil gennemgå: Planetære grænser og systemtænkning, cirkulær økonomi 101, policy og regulering, cirkulært produktdesign, nye virksomhedsmodeller.

Underviser: Bæredygtighedsrådgiver Maja Johannessen.

bæredygtighed, bæredygtighed uddannelse, bæredygtighed kursus
Uddannelsens modul 5:
Klimaregnskaber og livscyklusvurdering (LCA)
Vi stiller skarpt på de værktøjer, der kan anvendes for at dokumentere og arbejde systematisk med at reducere sit aftryk på klimaet og miljøet.

Med Paris-aftalen og den danske klimalov om 70 % reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030, er det vigtigt at kende, reducere og stå til ansvar for organisationens egen udledning af drivhusgasser. Det er vigtigt i forhold til rapporteringskrav og for at kunne holde sin organisation relevant over for omgivelserne.

Når vi taler klimaregnskaber for en organisation, bør hele værdikæden indgå i regnskabet. I takt med at flere og flere organisationer udarbejder klimaregnskaber og sætter reduktionsmål, vil flere kunder spørge sine leverandører om klimadata, der er udregnet på en gennemsigtig og troværdig måde. Så når kravet kommer fra din kunde (eller en anden interessent), er det rart at være klar. Afhængig af din placering i værdikæden, kan din organisation også stille krav til andre i værdikæden for på den måde at reducere klimaaftrykket.

De danske organisationer oplever desuden stigende behov for at have kendskab til deres produkters klima- eller miljøaftryk. Hertil udføres en livscyklusvurdering (LCA) af det enkelte produkt. LCA er en metode til at beskrive den miljømæssige påvirkning af et produkt eller en service i hele dets livscyklus fra ”vugge til grav”. Der kan være krav til brug af LCA ved markedsføring af produkter som værende ”bæredygtige”.

LCA bruges desuden ofte som et beslutningsværktøj i både private og offentlige virksomheder til at vurdere hvornår og hvorvidt én løsning i bedre end en anden miljø- eller klimamæssigt. LCA kan dermed også være et dialogværktøj og ikke kun et rapporteringsværktøj.

Underviser: Bæredygtighedrådgiver og ph.d. Louise Laumann Kjær.

bæredygtighed, bæredygtighed uddannelse, bæredygtighed kursus
Uddannelsens modul 6:
Bæredygtighedsrapportering & intern og ekstern bæredygtighedskommunikation
En stærk bæredygtighedsrapport er et sandhedsvidne i debatten om greenwashing. Dette modul fortæller om sammenhængen mellem stærk rapportering og troværdig kommunikation, og det lærer dig at involvere dine kolleger i virksomhedens omstilling og se deres egen rolle i den.

Bæredygtighedsrapporten er en grundbog i virksomhedens arbejde med en bæredygtig omstilling og et kompas for troværdig kommunikation. Alligevel bliver alt for mange rapporter kun publiceret, ikke kommunikeret. En stærk bæredygtighedsrapportering er det stærkeste kommunikationskort, I har på hånden. Den sætter retning for både den interne og eksterne kommunikation. Vi ser på kommunikationstræet (fra data til dialog) og taler om, hvad du kan lære af de bedste, når det gælder rapportering.

Vi kommer desuden omkring værdien af medarbejderinvolvering og vigtigheden af at gå fra en målbar strategi til engagerende kommunikation. Vi arbejder med engagement, bæredygtige narrativer og om vigtigheden af at invitere alle stakeholders med på rejsen ved at give dem handlemuligheder, der kan styrke bæredygtig adfærd og fremme ansvarlige valg.

Undervejs lærer du at skelne mellem nøglebegreberne ESG, SDG og CSR. Du bliver introduceret til ingredienser i bæredygtighedsrapportering: tydelighed, væsentlighed, transparens, relevans og målbarhed. Og vi ser på rollemodeller inden for rapportering og arbejder med bæredygtige budskaber, stakeholder mapping og engagementstrapper.

Underviser: Bæredygtighedrådgiver Christina Blak.

bæredygtighed, bæredygtighed uddannelse, bæredygtighed kursus
Periode18 jan. 202216 aug. 2022
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • strategi
  • bæredygtighed og værdiskabelse