Mobile Development with Android for IT-technology students

Iversen, M. H. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål:
  Har viden om basal applikationsopbygning i Android
  Har kendskab til følgende emner inden for app udvikling:

  UI, resourcer, filer, SQlite, baggrunds operationer, internet services, binding mellem datastrukturer og UI, sensorer, Bluetooth

  Er i stand til at skrive apps der benytter en eller flere af ovenstående emner

  Undervisnings- og arbejdsformer: Fremlæggelser af udvalgte emner inden for Android Mobil udvikling. Dette følges op med ½-1 times perioder med opgaveløsning. Denne cyklus gentages hen over dagen. I starten af kurset er der mere præsentation end i afslutningen. Til sidst i forløbet arbejder de studerende med et selvvalgt projekt og underviserens rolle overgår til at være vejleder
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Dette er programmering og derfor et håndværk. Det er derfor nødvendigt med megen hands on således at de studerende kommer til at få forståelse for det basale. Kurset giver et overblik og det forventes at den interesserede studerende vil specialisere sig yderligere i et eller flere af emnerne. Dette underbygges også gennem det selvvalgte projekt. Evaluering i klassen underbygger at dette er den rigtige tilgangsvinkel
  Periode1 sep. 2017 → …

  Emneord

  • mobil teknologi