Modul 10: Uddannelse og vejledning: Valgmodul

Johannsen, H. D. (Underviser), Sørensen, L. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
Den studerende
- har viden om uddannelsessektoren
- har viden om uddannelsespolitik
- har viden om uddannelseslovgivning
- har viden om kommunikations/vejledningsteorier og -metoder
Færdigheder
Den studerende
- kan beskrive og vurdere konsekvenser ved forskellige uddannelsespolitikker
 - kan identificere forskellige målgrupper for vejledning
- kan gennemføre individuelle, gruppevise og kollektive vejledningsaktiviteter
- kan formidle vejledning mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper
- kan analyser og reflektere over vejledningsteorier
Kompetencer
Den studerende
 - kan udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere vejledningsforløb
-  kan håndtere etiske problemstillinger i vejledningen
 - kan handle inden for relevant lovgivning på vejledningsområdet
- kan identificere, analysere, reflektere og handle i forhold til forskellige vejledningsproblematikker
Undervisnings- og arbejdsformer: Fagligoplæg, gruppearbejde, kommunikations- og vejledningsmetodiske træning i studiegrupper, øvelser og opgaver, observationspraktik, interview, m.m.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Studieaktivitetsmodellen for professionshøjskoler
Periode2017 → …