Modul 13 – Valgmodul: Undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis

Johansen, B. (Underviser), Nielsen, T. (Underviser), Fuglsang-Damgaard, H. M. (Underviser), Andersen, A. B. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Formålet med modulet er, at den studerende med udgangspunkt i modulets tema, kan deltage i udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis, i forhold til patienter/borgere på nationalt eller internationalt plan.
Undervisnings- og arbejdsformer: Modulet tilstræbes tilrettelagt så det tilgodeser muligheder for faglig fordybelse, kombineret med perspektivering af valgfaget i tilknytning til relaterede professioner og internationale aspekter af fagudøvelsen.

Modulet afholdes enten som et selvtilrettelagt forløb:
- Internationale studier
- Supplerende kliniske studier
- Valgfagsforløb på et andet UC
Eller afholdes som et internt valgfagsforløb.

De selvvalgte forløb initieres, organiseres og tilrettelægges af den studerende selv.

Det tilstræbes, at de studerende arbejder med fordybelse og toning af uddannelsen, ved at kombinere rollen som innovator (kreativ og kritisk undersøgelse, udvikling og initiering) ift fysioterapifaglig viden og praksis. Og rollen som deltager, ved selv at tilrettelægge læringsforløbet så det tilgodeser muligheder for faglig deltagelse og fordybelse.
Metodisk tilrettelægges forløbets afslutning så det giver mulighed for en selvreflekterende og selvbestemmende dannelsesproces.
Læringsaktiviteterne på modul 13 tilrettelægges ift det valgte valgmodul.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Tilrettelæggelsen begrundes, i didaktisk teori om at læring sker ved at gøre og ved at træne de færdigheder, kompetencer og funktioner der falder indenfor det professionsfaglige område.
Periode2016 → …