Modul 2 Ernæring og læring

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden om og forståelse for:
- fysiologiske og biokemiske processer i relation til ernæring
- kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne) i relation til sundhed
- didaktik, lærings- og vejledningsteori
- kommunikationsteori
Færdighed i:
- at vurdere ernæringsrelaterede problemstillinger hos individer og grupper
- at anvende didaktik, lærings- og vejledningsteori relateret til forandringsprocesser af sundhedsadfærd
Kompetence til:
- at identificere læringsbarrierer og -muligheder knyttet til ændring af sundhedsadfærd relateret til
ernæring hos individer
- at skitsere og vurdere en vejledningsplan knyttet til løsning af ernæringsrelaterede problemstillinger
hos individer
Undervisnings- og arbejdsformer: Casearbejde i studieteams, rapportskrivning, tværfagligt arbejde med modulopgave, dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i studiespørgsmål, udvikling af E-læringsobjekter.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Understøtte de studerendes forskellige læringsstile
Periode2013 → …