Modul 6: Læringens teori og praksis (Undervisning v. bachelor i uddannelsesvidenskab - DPU)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

  Beskrivelse

  Moduldesigner, -koordinator (KBH), -underviser, -vejleder og eksaminator

  Modulet præsenterer et udsnit af klassiske og centrale grundlæggende teorier om læreprocesser. Udviklingen af forskning i og teorier om læreprocesser sættes ind i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Modul ved bachelor i uddannelsesvidenskab, som involverer udviklingen af en holdbegrebsWiki. Wikien var et forsøg på bl.a. at skabe et bedre udgangspunkt for videndeling og fælles refleksioner, øget dialog, interaktion, refleksion, processkrivning, og udvekslinger i forbindelse med modul 6 Læringens Teori og Praksis. Der var ca. 75-100 studerende på holdet (KBH). Modulet bestod i øvrigt af 12 forelæsningsgange af 4 x 45 minutter efterfulgt af fælles øvelsesgange (2 timer). BegrebsWiki’en var tænkt i et konstruktivt allignment perspektiv, hvor vi gerne ville etablere aktive forbindelser mellem undervisningsmål, læringsaktiviteter (med fokus på både individ og fællesskab) og evalueringsformer. De studerende skulle aflevere 3 mindre skriftlige opgaver, som understøttes af arbejdet med deres Wiki-opslag. BegrebsWiki’en kan også betragtes som et proces- og udviklingsredskab for underviserne, der får mulighed for løbende at opnå indsigt i og dermed tilpasse undervisningsaktiviteterne til de studerendes læreprocesser og -behov.
  Periodesep. 2012dec. 2012
  BegivenhedstitelModul 6: Læringens teori og praksis (Undervisning v. bachelor i uddannelsesvidenskab - DPU)
  BegivenhedstypeAndet
  PlaceringEmdrup, Danmark