Modul 7 – Relationer og interaktioner: Kommunikation

Bagger, B. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Efter modulet har den studerende opnået læringsudbytte i:
• at søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige reaktioner og interaktioner, herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder.
• at redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande.
• at redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske.
• at redegøre for udvalgte dele af farmakokinetik og -dynamik.
• at identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed.
• at beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bedrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis.

Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning: Der introduceres til perspektiver på kommunikation: Det systemiske, psykoanalytiske og dialogiske kommunikation.
Gruppearbejde i forhold til cases:
Gruppernes opgave består af en skriftlig del (max. 5 sider i alt) og en udarbejdelse af et filmklip.

Skriftligt oplæg om overvejelser i forhold til: (i korte vendinger)
•Pædagogik (hvad og hvorfor)
•Psykologi (hvad og hvorfor)
•Det farmakologiske aspekt (hvad og hvorfor)

Udvælgelse: Minimum 5 elementer fra gruppens kommunikationsperspektiv. Beskrives, analyseres og reflekteres samt redegøres for, hvorledes dette perspektiv vil influere på den kommunikation, der vil være mellem patient og sygeplejerske.
Den skriftlige aflevering skal demonstrere, at de har taget elementerne trin for trin og analyseret og reflekteret: hvad menes der med begrebet/definitionen? Hvordan de forstår det? Hvilke refleksioner gør de sig i forhold til begrebet/elementet? Relevans for kommunikationen/interaktionen med patienten. Hvilke spørgeteknikker vil de anvende i relation til det dialogiske perspektiv?

Filmoptagelse: Udarbejde et rollespil som skal optages med deres smartphones og lægges på fronter.
2. ordensiagttagelse perspektiv og analysere og refleksion op imod de elementer de udvalgte fra kommunikationsperspektivet og redegør for deres refleksioner.
Hvad der lykkedes og hvad de kunne gøre bedre? Alt lægges samlet på fronter, så tilgængeligt for alle og indgår i den fælles forberedelse til fremlæggelser.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Arbejdsformen træner de studerende i både akademia, samarbejdskompetencer, konkrete øvelser: hands on, brug af IT og anden teknologi i undervisningen, etc og de får indblik i, nødvendigheden i at kunne iagttage sin egen iagttagelse - at dette er en nødvendig kompetence for læring og udvikling.
Periode2013 → …