Modul 7 Videnskabsteori og metode: Videnskabsteori og metode i relation til natur- og sundhedsvidenskab

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden om og forståelse for:
- videnskabsteori og etik
- begreber indenfor kvantitativ og kvalitativ metode
Færdighed i:
- at anvende og vurdere eksisterende undersøgelser og forskningsresultater såvel kvantitative som kvalitative i relation til den valgte studieretning
- at anvende statistik som arbejdsredskab i relation til den studerendes valgte studieretning
- at planlægge, generere og bearbejde empiri i relation til den valgte studieretning.
Kompetence til:
- at håndtere enkle kvantitative og kvalitative undersøgelser i relation til den valgte studieretning
Undervisnings- og arbejdsformer: Studiespørgsmål, professionsrettede studieaktiviteter med fokus på læringsmål - teori-praksis kobling, dialogbaseret undervisning, vejledningsværksteder og vejledning i relation til projekt. Udvikling af E-læringsobjekter
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Understøtte de studerendes forskellige læringsstile
Periode2013 → …