Modul E / 5. og 6. modul / 2014-pædagoguddannelsen: Profession, velfærd og værdier

 • Lasse Vöge (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: 1. Identificere, analysere og reflektere over professionsetiske værdier og dilemmaer i pædagogisk praksis i det moderne velfærdssamfund.
  2. Demonstrere kendskab til relevante konventioner og lovgivning.
  3. Forstå og reflektere over betydningen af rammer, betingelser og udfordringer for demokratisk dannelse og medborgerskab i et globaliseret, multikulturelt samfund.
  4. Identificere og analysere vilkår for at arbejde pædagogisk med mangfoldighed i og af fællesskaber.
  5. Identificere og analysere forskelle og ligheder mellem pædagogprofessionens rolle og placering og tilgrænsende professioner, herunder samarbejdet med andre professioner.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Vekselvirkning ml. læreroplæg og deltagerinvolverende aktiviteter (gruppearbejde, cases, dilemmaer, holddiskussioner, øvelser, projekt etc.) med tilsigtet praksisnærhed.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Forskningstilknytning, deltagerinvolvering, læringsfællesskaber, æstetiske læreprocesser, handlekompetencer og professionsrettethed.
  Periode2015 → …

  Emneord

  • pædagogisk arbejde
  • Professionsetik