Modul L: Professionsviden og forskning i relation til dagtilbudspædagogik

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: 1. Redegøre for, analysere og håndtere barndomsbegrebet og dagtilbudsaktuelle pædagogiske praksisser ud fra et historisk og et inddragende perspektiv.
  2. Vurdere og håndtere professionsetiske problemstillinger og etiske dilemmaer i pædagogisk prak- sis ud fra et børneperspektiv.
  3. Reflektere over og etisk ansvarligt anvende forskellige undersøgelsesmetoder -herunder evidensbaserede metoder - der undersøger og udvikler vidensgrundlaget for pædagogisk praksis.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Fælles forelæsning, holdundervisning, vejledning og eksamination
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: De studerende skal have indblik i forskellige delelementer i et undersøgelsesdesign
  Periode2017 → …