Modul Ob 2. Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS-point): CELF: Lærerrollen 2020 Kompetenceløft 10 ETCS

Nielsen, C. H. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
•håndtere forskellige didaktiske teorier og kunne reflektere over deres betydning for egen og andres erhvervspædagogiske undervisning
•udvikle egen erhvervspædagogiske praksis i spændingsfeltet mellem uddannelse, erhverv og samfund
•tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, der bygger på didaktiske overvejelser og refleksioner over egen praksis
•indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af det erhvervspædagogiske praksisfelt
For at opnå disse kompetencer skal den studerende
Færdigheder
•kunne drøfte og formidle didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller
•kunne vurdere, begrunde og udvikle undervisnings- og læringsforløb med afsæt i didaktiske refleksioner i samspillet mellem uddannelse, erhverv og samfund
•kunne omsætte politiske mål og organisatoriske strategier til undervisning
Viden
•have indsigt i didaktisk teori og betydninger heraf for det erhvervspædagogiske felt og egen undervisningsplanlægning
•have viden om dannelses- og kompetenceteorier og betydninger heraf for det erhvervspædagogiske felt
•have forståelse af sammenhænge mellem professionel viden, magt, dannelse og etik

Undervisnings- og arbejdsformer: Blended learning: Aktions læring: Formidlings-, dialog, øvelses,- og refleksionsorienteret samt studiegruppe aktiviteter
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Videns- færdigheds,- og kompetenceudvikling
Periode2017 → …
Sted for afholdelseCELF Nykøbing Falster, Danmark

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning