Modul Rs 19.27.3: Kollegial vejledning: KUP: Kompetenceudvikling i Praksis

  • Charlotte Hahn Nielsen (Underviser)
  • Trine Skov Jensen (Underviser)
  • Charlotte Hahn Nielsen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: 10 ECTS-point, ekstern prøve

Læringsmål
Den studerende
• har viden om vejledningsteori, -metode og -processer relateret til kollegial vejledning
• har indsigt i læring i praksis samt organisations- og fagkulturens betydning for læreprocesser
• kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og -metoder
• kan reflektere over hvilke muligheder der eksisterer for gennem vejledning at forandre praksis og fagpersonlige forholdemåder
• mestrer analyse af socialpsykologiske positioner og gruppedynamiske processer i relation til vejledning
• kan tilrettelægge, analysere, lede og selv indgå læringsorienteret i kollegiale vejledningsforløb
• kan reflektere og håndtere etiske dilemmaer i vejledningsforløb

Indhold
Vejledingsteori og -metoder relateret til kollegial vejledning.
Kollegial vejledning som mulighed for udvikling af egen praksis, praksisrefleksion og udvikling af fagpersonlige forholdemåder.
Udvikling af en læringsorienteret og refleksiv fagkultur i vejledningsprocesser.
Ledelse af og deltagelse i kollegial vejledning.

Undervisnings- og arbejdsformer: Formidlings, dialog, øvelses,- refleksionsorienteret samt studiegruppe aktiviteter
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: videns- færdigheds- og kompetenceudvikling
Periode2017 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning