Modulansvarlig og underviser på Den Pædagogiske Diplomuddannelse i Krop, bevægelse og kommunikation

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Formål og Læringsmål
•kan udvikle egen praksis i relation til professionsrelevante temaer inden for krop, bevægelse og kommunikation.
•kan arbejde målorienteret med den relationelle og kommunikative dimension i aktiviteter med idræt og bevægelse.
•har indsigt i at arbejde med personlighedsudvikling og identitetsdannelse gennem kropslig interaktion.
•har viden om kroppen i social interaktion, kontakt, gruppedynamik, kropslig ekspressivitet og sprog.
•har viden om bevægelsespsykologi og implikationerne for bevægelsespædagogikken.
•har viden om kreative og æstetiske læreprocesser i forhold til krop og bevægelse.
•kan reflektere over kroppens sprog, kommunikation og kultur i relation til det moderne samfund.
•kan arbejde målrettet med kreative og æstetiske læreprocesser i professionsrelevant praksis.
•kan omsætte og anvende viden om forhold mellem krop, bevægelse og kommunikation til en professionsrelevant og didaktisk reflekteret praksis.

Mundtlig prøve kombineret med skriftligt oplæg, præsenteret ved et digitalt produkt. Den studerende udarbejder et skriftligt oplæg og et digitalt produkt (video, PowerPoint, blog eller lignende), der skal rumme centrale og eksemplariske situationer, som kan illustrere relevante, teoretiske og metodiske overvejelser.
Periodesep. 2018nov. 2018
Sted for afholdelseForskning
Grad af anerkendelseRegional

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • kropsfænomenologi