Module 1: Language and language use: Competence area 1: Linguistic competence and language teaching

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Communicative competence, pupil language, interlanguage analysis, grammar, grammar teaching, language descriptions, language analyses, form, function, metalanguage and the teacher as linguistic guide
Undervisnings- og arbejdsformer: J.fr. studieaktivitetsmodellen arbejdes der med variede lærings-, undervisnings- og arbejdsforløb. Arbejdsformer:
I løbet af deres studieår i engelsk anvender de studerende vekslende arbejdsformer og medier, samt modtaget og anvendt varierede undervisningsformer: projektforløb, tværfagligt forløb, præsentationer, diskussioner, gruppe- og pararbejde, skriveværksteder, plenumundervisning med tilhørende oplæg m.m.

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Sprogtilegnelse er en proces, der kræver varierede læringsformer
Periode2013 → …