Motorisk udvikling og kropslig læring

Lene Iversholt (Underviser), Rahbek, L. (Underviser), Larsen, L. R. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Læringsmål:
• Har viden om motorik, vækst og udvikling
• Har viden om sammenhænge mellem motorik, vækst og udvikling herunder betydning af motorisk udvikling for børn set i et personligt og socialt perspektiv
• Kan reflektere over begreber, metoder, teori og empiri i relation til egen faglig og pædagogisk erfaring
• Kan udvikle, argumentere, planlægge og gennemføre målrettet træning af motorik og kropslig læring med en professionsrelevant målgruppe

Undervisnings- og arbejdsformer: Indhold:
• Teorier om motorisk udvikling og læring
• Viden om sammenhænge mellem motorisk og udvikling af identitet og social kompetence.
• Kendskab til centralnervesystemets udvikling samt sammenhænge mellem centralnervesystemet og kropslig bevægelsesudvikling
• Idrætspædagogisk arbejde med motorik og kropslig læring
• Teori om test og screening samt praktisk afprøvning af udvalgte screeninger.

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Arbejdsform: Oplæg ved undervisere, øvelser i praksis, afprøvning af aktioner /eksperimenter, dialog, studenteroplæg/ fremstillinger. Deltagernes erfaringer og cases vil løbende inddrages i forløbet.
Periode2017 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning