Multikulturelle Skoler 2013

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

Beskrivelse

Multikulturelle skoler 2013: Flersprogethed som middel eller mål? Folkeskolens
opgave i en verden af sproglig diversitet
UCC, Fokuto og Skolelederforeningen inviterer til den 18. konference for skoleledere, konsulenter, lærere, vejledere og PPR-medarbejdere m.fl.
Scandic Sydhavnen, København, d. 18.-19. november 2013. I den danske folkeskole findes der en mangfoldighed af sprog. Sproglige kompetencer er
værdifulde både som læringsressource, og som en ressource for individet, erhvervs- livet og samfundet i en globaliseret verden. Men hvad er egentlig folkeskolens opdrag i forbindelse med udvikling af elevernes sprog (i flertal!)?
Vi rejser spørgsmålene: Hvilke rammer og visioner opstiller folkeskolereformen for flersprogethed og internationalisering? Skal der flere sprog på skoleskemaet end de traditionelle europæiske fremmedsprog? Hvilke muligheder opstiller/viser regeringens forsøgsprogram med modersmålsbaseret
undervisning? Hvilke sprogpolitikker og sprogdidaktikker arbejder man efter i
andre lande som Canada og England? Hvilke sproglige kompetencer peger erhvervslivet på som nødvendige for fortsat udveksling med det globale marked? Kan erhvervslivet klare sig med de traditionelle europæiske fremmedsprog? Er det en opgave for folkeskolen at kvalificere de kompetencer flersprogede børn bringer med ind i skolen? Skal vi udvikle eller afvikle sprog? Vi har inviteret danske og internationale forskere og praktikere til at give deres bud på
flersprogethedens muligheder og udfordringer i uddannelsessystemer. Der er behov for en nuanceret diskussion af dette tema og inviterer derfor alle til at bidrage med viden, erfaringer og visioner på årets konference.

Plenarforedrag: Sprogundervisning i en flersproget skole
Periode19 nov. 2013
BegivenhedstypeKonference
PlaceringKøbenhavn, Danmark

Emneord

  • undervisning
  • sprog