Musikterapi som en non-farmaceutisk behandlingsform til patienter med kroniske non maligne smerter

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Litteraturstudie ud fra et klinisk spørgsmål:
Er der evidens for, at musikterapi som en non-farmaceutisk behandlingsform til patienter med kroniske non maligne smerter har en effekt på smerteoplevelsen?
Periode7 maj 2018