Myndighedsudøvelse og tværprofessionelt samarbejde: Modul I børn og Unge diplom

Schwartz, I. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At den studerende gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang får
viden, metoder og redskaber til at støtte implementering af lovgivningen på børne- og ungeområdet og kendskab til den tilgrænsende lovgivning,
viden om og forståelse af det juridiske grundlag for arbejdet som myndighed og leverandør, herunder myndighedens og leverandørens ansvar og roller i det tværfaglige samarbejde,
forståelse for de organisatoriske rammer inden for børne- og ungeområdet, og
praktiske værktøjer til anvendelse af socialfaglig viden i sagsbehandlingen, herunder anvendelse af socialfaglige analyse i forbindelse med udarbejdelse af undersøgelse, handleplan og behandlingsplan.

Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Opfyldelse af studieordning
Periode2016 → …