Når data gør mere end de viser

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerSeminar

Beskrivelse

DPU, Aarhus Universitet, og KP, Københavns Professionshøjskole inviterer til seminar om folkeskoler og kommunale forvaltningers brug af data.

På seminaret vil forskere og konsulenter formidle resultater fra udviklings- og forskningsprojektet: ”Dataliteracy – ledelse af læring og trivsel” og invitere til videre samarbejde mellem KP og interesserede skoler og kommuner om at udvikle skolers og forvaltningers arbejde med data til gavn for elevernes læring og trivsel.

Når data gør mere, end de viser
Baggrunden for seminaret er udviklings- og forskningsprojekt: ”Dataliteracy – ledelse af læring og trivsel”, som DPU og KP har gennemført i et samarbejde med Herlev og Tårnby kommune. Seminaret henvender sig til ledere, lærere og vejledere på folkeskoler og ungdomsuddannelser, forvaltningschefer, konsulenter, undervisere og forskere.

Program
1. Velkomst

2. Datasans. Etisk skole- og uddannelsesledelse med data
Oplæg v/Dorthe Staunæs, professor, DPU, Aarhus Universitet

3. Interview med skoleleder Annette Bekker Kjærgård, Skelgårdskolen i Tårnby Kommune om klassekonferencen og brug af datainformerede klassebilleder
Interview v/Kristian Gylling Olesen, Lektor, KP, Københavns Professionshøjskole.

4. Workshops – 3 temaer (2 x 30 min)
Her vil vi facilitere samtaler om, hvordan etisk datasans og prototyping bringes i anvendelse i praksis

Tema 1: Etisk sans for databrug i styringskæden – fra læringsrum til politisk niveau.
Tema 2: Etisk sans for eleverne. Prototyper til elevcentreret faglig ledelse med data.
Tema 3: Etisk sans for professionelle. Prototyper til ledelse af professionelles samarbejde om og med data.
5. Fremtidige muligheder for opbygning af dataliteracy-kompetencer kombineret med konkret udvikling af prototyper, der kan bruges i praksis på skoler og i forvaltning.

Praktiske oplysninger
Tilmelding stopper ved 50 pga. corona. Der laves venteliste.

Yderligere oplysninger
Klaus Mygind, klmy@kp.dk, tlf. 24 69 28 45

De gældende regler for afholdelse af seminarer vil blive overholdt.

Seminaret er støttet af A. P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
Periode16 nov. 2020
BegivenhedstypeSeminar
Grad af anerkendelseRegional

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation