Nationalt Netværk for lektorkvalificering (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlem af nationalt netværk

Beskrivelse

• Netværket skal følge op på den i 2014 udarbejdede Vejledning for lektorkvalificering og lektorbedømmelse,
• Netværket skal undersøge aktuel praksis samt identificere udfordringer og problemstillinger knyttet til implementering af stillingsstrukturen og bedømmelsesbekendtgørelsen,
• Netværket skal udrede og drøfte konsekvenserne heraf,
• Netværket skal støtte udviklingen af god praksis på området for lektorkvalificering og lektorbedømmelse gennem formidling af relevante handlemuligheder som svar på undersøgte udfordringer og problemstillinger,
• Netværket skal løbende understøtte videndeling i sektoren,
• Netværkets formidlende funktion til sektoren sker efter godkendelse af Uddannelsespolitisk Udvalg
• Netværket skal samarbejde med formænd for lektorbedømmelsesudvalg og andre interessenter med henblik på at skabe en god praksis for lektorbedømmelse. Netværket deltager i samarbejde med Uddannelsespolitisk udvalg i en årlig drøftelse og vurdering af årets lektorbedømmelser med formænd for bedømmelsesudvalgene m. fl.


Jeg er UCN´s repræsentant i netværksgruppen

Netværkets tilhørsforhold: Godkendt af rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler
Periode2015 → …
Sted for afholdelseNationalt Netværk for lektorkvalificering