Naturprojekt – KOM UD I DAG: Kompetenceudviklingsprojekt i dagtilbud i Horsens Kommune

Stokholm, D. (Underviser), Ophelia Nielsen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Projektets genstandsfelt er kompetenceløft for dagplejere, vuggestue- og børnehavepædagoger i dagtilbud med afsæt i eksperimenterende og aktiv læring indenfor læreplanstemaet ”Natur og Naturfænomener”, dvs. sikre at børn kan få erfaringer med naturen, kan forstå naturen og kan forholde sig forholdet mellem menneske og natur.
Følgende fire pejlemærker var omdrejningspunkt for uddannelsesplanen:
1. (At støtte) et rigt sprogligt miljø (kommunikative færdigheder)
2. (At støtte) en eksperimenterende og undersøgende tilgang (forholde sig eksperimenterende og undersøgende)
3. (At støtte) børnene i at ”se nøje efter” (at se ligheder og forskelle)
4. (At støtte) de første modeller og konstruktioner (praktisk færdighedsmæssige evner)

Undervisnings- og arbejdsformer: Projektet var tilrettelagt som en toleddet proces. Første fase som indeholdt et undervisningsforløb for tovholdere, som omfattede oplæg, undersøgelse, afprøvning i institutioner, videodokumentation, fremlæggelser og diskussioner. Anden fase var centreret om at få kompetenceudviklet i bredden og sikre forandring i praksis hos alle medarbejdere i hele dagtilbud. Dette foregik dels ved at tovholdere formidlede til kolleger, demonstrerede aktiviteter på en kickoff-konference, og at underviserne gav vejledning på institutionerne.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Aktiv undersøgelse, afprøvning, refleksion og videodokumentation, samt involvering af kolleger er en motiverende og inspirerende måde at implementere ny praksis o faglighed på.
Periode20172018
Sted for afholdelseHorsens Kommune, Danmark