Neuropædagogik og neuropsykologi: Fagspecifikt kursus

Lyhne, J. (Underviser), Anne Birgitte Fruelund Jensen (Underviser), Steenberg, L. W. (Underviser), Anna Marie Langhoff Nielsen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Det er uddannelsens formål at:

•medvirke til at styrke helhedstænkningen og ressourcesynet i det pædagogiske og omsorgsgivende arbejdsfelt
•medvirke til at udvikle sammenhæng og nye vinkler på indsatsen i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov, samt at kunne vurdere behovet for en tidlig indsats og udvikling af handle- og livskompetencer
•medvirke til at skabe en øget faglig bredde og bevidsthed om, at menneskers forudsætning for udvikling ikke kun er betinget af miljø, men også arv.

Det er uddannelsens mål at:

•deltagerne bliver i stand til at tilrettelægge en pædagogisk praksis i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov
•deltagerne implementerer nye arbejdsmetoder i et neuropædagogisk og neuropsykologisk perspektiv

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning, Aktionslæringsforløb
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Aftale med aftager
Periode2012 → …