Beskrivelse

Next Step teamets planlægningsmøde om både igangværende forløb (foråret 2020) samt om markedsføring af efterårets Next Step forløb 2020. Mødets deltagere er de tilknyttede undervisere samt projektgruppen.
Periode27 feb. 2020