NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk

  Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

  Beskrivelse

  Konferensen behandlade forskning kring inlärning, utveckling och bruk av, samt undervisning i, de nordiska språken som andra- eller främmandespråk, samt ämnen som rör flerspråkighet på olika nivåer i den nordiska kontexten.
  Perspektiven var (men naturligtvis inte begränsade till) språkstrukturella, kognitiva, psykolingvistiska, neurolingvistiska, sociolingvistiska, sociokulturella, språkpolitiska, skol- och utbildningsorienterade, didaktiska, metodologiska (m.m.), samt kunde röra alla lingvistiska nivåer och fenomen, såsom fonetik/fonologi, morfologi, syntax, lexikon, semantik, pragmatik, muntlig och skriftlig diskurs, social praktik, litteracitet (etc.).
  Periode13 jun. 201315 jun. 2013
  BegivenhedstypeKonference
  PlaceringStockholm, Sverige